ועדת ההוראה בחוג

ועדת ההוראה של החוג דנה בין השאר בבעיות ובבקשות שונות של תלמידי החוג.

הוועדה תיתן מענה על בעיות ייחודיות ואישיות העולות במהלך הלימודים, בכפוף לתקנון הפקולטה והאוניברסיטה.

הפנייה לוועדת ההוראה תיעשה באמצעות מזכירת הסטודנטים, בדואר אלקטרוני או במכתב. תשובות ועדת ההוראה יינתנו במזכירות החוג ויועברו לתלמיד.

טופס פנייה לועדת הוראה מצוי כאן.

 

כל הפניות לוועדת ההוראה בכל נושא חייבות להיות מפורטות, מנומקות ומלוות במסמכים הקשורים לבקשה. בקשות שלא יוגשו בהתאם יידחו.

יו"ר ועדת הוראה של חוג ד"ר משה גבעוני
חברי ועדת הוראה פרופ' יצחק בננסון, ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי, פרופ' יצחק אומר
   

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive