לימודי תואר ראשון

לימודי התואר הראשון נועדו להקנות לתלמידים היכרות מעמיקה והבנה של סביבת האדם על היבטיה הפיזיים והאנושיים, התהליכים הבונים אותה וביטוים במרחב, תוך שימוש בכלים גיאוגרפיים מתקדמים.

צילום אור פרי
לימודים רב תחומיים, כלים לחשיבה אקדמית ורכישת מיומנויות מחקר

מטרת הלימודים בתואר הראשון הינה להקנות לתלמידים ידע רחב בתחומים השונים של הגאוגרפיה וכלים לחשיבה אקדמית.  

כבר במהלך התואר הראשון יכולים התלמידים להתמקד בתחומי ההתמחות הקיימים בחוג:

1) לימודי עיר, תכנון עירוני וסביבתי.

2) חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות (גיאו-אינפורמטיקה).

3) הסביבה הפיסית: אקלים, קרקע ומשאבי מים.

 

את לימודי התואר הראשון ניתן ללמוד במתכונת דו-חוגית, והחל מן השנה השנייה ניתנת לתלמידים העומדים בדרישות הסף האפשרות לעבור למתכונת חד-חוגית.

כמו כן, מציע החוג מסלול לימודים לתלמידים מצטיינים החל מהשנה השנייה ללימודים בחוג, במסלול דו-חוגי או חד-חוגי. המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים המעוניינים בהמשך לימודים במסלול מחקרי לתארים מתקדמים.

 

מבנה תכנית הלימודים בתואר הראשון:

השנה הראשונה לתוכנית הלימודים כוללת את לימודי המבואות העומדים בבסיס הידע והמחקר הגיאוגרפי ולימוד כלים בסיסיים לביצוע מחקר מדעי.

בשנים השנייה והשלישית ניתן דגש על לימודים מתודולוגיים, שיעורי יסוד ובחירה בתחומי ההתמחות הקיימים בחוג.

בשנה השלישית מתנסים התלמידים במחקר באמצעות כתיבת עבודה סמינריונית בהיקף מורחב, בהשלמת שיעורי הבחירה ובשיעורים מלווי סיורים.

בידיעון ניתן לראות את תכנית התואר המלאה. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive