סיורים

במהלך התואר הראשון נערכים מספר סיורים במסגרת הקורסים השונים. 

חלקם נערכים במסגרת שיעורים המוגדרים כשיעורים מבוססי סיורי שטח, חלקם על פי שיקולי המרצה ובהתאם לנושא הנלמד וחלקם ביוזמות של סטודנטים מתואר ראשון ושני. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive