תכנית "סביבה, חברה ותכנון"

תכנית "סביבה, חברה ותכנון" הינה תכנית לימודים מובנית, שמטרתה ליצור שפה משותפת ואינטרדיסציפלינרית בין נושאי סביבה וחברה וליישמה בתחום התכנון.

 

התכנית נועדה להעמיק ולהעשיר את הידע והניסיון המעשי באמצעות לימודים תיאורטיים, רכישת כלים מתודולוגיים, בהרחבה והעמקת הידע והמחקר המשלב בין תחומי הסביבה החברה והתכנון ובכלל זה גם ניסיון מעשי במסגרת פרויקטים יישומיים.

הלימודים בתכנית מכשירים להשתלבות בעבודה בתחום התכנון, בממשל המקומי ובגופים האחראים להתוויית מדיניות תכנונית.

התכנית מתאימה לגיאוגרפים, מתכננים, אדריכלים, סוציולוגים, כלכלנים, משפטנים, למועמדים בעלי רקע בתחום הסביבה ועוד אשר עוסקים במקצועות התכנון, ממשל וסביבה או לבעלי מקצועות אחרים המעוניינים לרכוש ידע ומיומנות לעיסוק ומחקר בתחומים אלו.

תעודת התואר השני של תלמידי התכנית (בשני הנתיבים המצוינים להלן) תוענק תוך ציון ההתמחות בנוסח: "תואר שני בגיאוגרפיה וסביבת האדם. התמחות בנושא סביבה, חברה ותכנון". 
 

התכנית "סביבה, חברה ותכנון" מציעה התמחות בתכנון עירוני ואזורי (במתכונת 'לימודי ליבה') המותאמת לדרישות הרישום בפנקס המתכננים של איגוד המתכננים. 

סטודנטים לתואר שני הלומדים בהתמחות זו יוכלו להתקבל במהלך לימודיהם כחברי איגוד המתכננים במעמד סטודנטים.

עם סיום לימודיהם יוכלו בוגרי התכנית להתקבל כחברים מן המניין באיגוד המתכננים. 
 

 
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive