סטודנטים

סגל החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, הן האקדמי והן המנהלי, שואף להעניק לסטודנטים בחוג חווית לימודים פורייה ונעימה ולסייע להם במהלך התואר.

ריכזנו עבור הסטודנטים מידע בסיסי ושימושי בנושאי לימודים, בחינות, פניה לוועדת הוראה וכדומה.

 

סוגיות הקשורות בנהלי האוניברסיטה ניתן למצוא בפרק תמצית הוראות האוניברסיטה ונהליה בידיעון. 

שאלות הקשורות בנוהלי הפקולטה למדעי הרוח, ניתן למצוא בפרק הכללי של ידיעון הפקולטה. 

לעניינים הקשורים בנהלי החוג, מומלץ לגשת לידיעון החוג.

 

אנו ממליצים לפנות למזכירות הסטודנטים בחוג בכל עניין ושאלה. 

 

לפניות בנושאים אקדמאים, רווחה, מנהל וכל שאלה שיש ניתן לפנות גם לנציגת החוג באגודת הסטודנטים עינבר אשכנזי.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive