Q-Read - מיזם חדש בספריית גאוגרפיה.

מיזם חדש שפותח בספריית גאוגרפיה מאפשר שימוש בקוד QR לצורך הרחבת המידע הנגיש וקישור פריטים הנמצאים בספרייה לאתרים משלימים ברשת.
04 מרץ 2014

קוד QR אשר ניתן לראות אותו היום בהרבה מאוד פרסומים, לוחות מודעות ואפילו פרסומות מאפשר ליצור קישור בין פריט פיזי לאתר אינטרנט (לרוב) על ידי סריקת הקוד בטלפון הנייד או בטאבלט. היתרון המיידי של קוד זה בהקשר הספרייתי הוא היכולת לקשר בין הפריטים הנמצאים בספרייה, בין אם ספרים, מפות, כתבי-עת ועוד לבין פריטים משלימים או זהים הנמצאים ברשת.

בזכות מקורות המידע האינטרנטיים הרבים אליהם אוניברסיטת תל-אביב מנויה, ובזכות מקורות המידע הזמינים באופן חופשי ברשת ניתן ליצור מערך של מידע משלים עבור הפריטים רבים הנמצאים בספרייה.

במיזם זה יוצמד קוד QR לגב הכריכה של פריטים נבחרים, כאשר הקוד יקשר לאתר הקשור לנושא הפריט.

לדוגמה, לספר "ההיסטוריה של תל-אביב / ביגר ושביט" יוצמד QR המקשר לאנציקלופדיה העירונית של תל אביב- TLV 100 (בצמוד לקוד מצוין שם הקישור אליו הקוד מוביל).

דוגמה נוספת, בצמוד למפות בספריית המפות יוצמד קוד המאפשר הורדת תצלום של המפה ישירות למכשיר הנייד.

לפרטים נוספים ניתן לצפות בסרטון ב- YouTube.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive