מסלולי לימוד בתואר שני

מסלולי לימוד  

מסלול מחקרי (הכולל עבודת גמר)- מתמקד באחד מתחומי ההתמחות בגאוגרפיה, תוך פיתוח יכולת לבצע מחקר עיוני או יישומי במסגרת עבודת גמר לתואר שני.

מסלול עיוני (ללא עבודת גמר)- מתמקד בהקניית השכלה רחבה ומיומנויות מקצועיות מגוונות. גם במסלול זה ניתן להתמקד בתחום ידע מסוים.

מסלול ישיר לדוקטורט המיועד לתלמידים מצטיינים העומדים בקריטריונים הנדרשים על פי תקנות האוניברסיטה.

 

 

מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים תלויה במסלול הלימודים (מחקרי או עיוני) הנבחר וכוללת:

1. שלב הכשרה המחייב את כל התלמידים (שיעורים מתודולוגיים, שיטות מחקר, סמינריון, סמינר מחלקתי ועוד

    (פירוט ראו בידיעון).

2. שלב מתקדם בהתאם למסלול הלימודים הנבחר, מחקרי (הכולל עבודת גמר) או עיוני (ללא עבודת גמר)

    (פירוט ראו בידיעון).

 


במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) 
התלמידים יבחרו לעצמם מנחה בסמוך למועד ההרשמה, ובשיתוף עמו יבנו לעצמם תכנית לימודים הכוללת קורסים נוספים בהתאם לתחום הידע שבחרו להתמחות בו ודרישות המסלול (פירוט ראו בידיעון).

 


במסלול העיוני (ללא עבודת גמר
התלמידים יבנו לעצמם תכנית לימודים הכוללת קורסים נוספים בהתאם לתחומי הידע המוצעים ולפי תחום התעניינותם (ניתן להתייעץ עם  היועץ לתלמידי התואר השני). התלמידים יחויבו להגיש עבודה סמינריונית נוספת (פרט לעבודה הסמינריונית הנדרשת בשלב ההכשרה) ולעמוד בבחינת גמר בכתב עם סיום לימודיהם (פירוט ראו בידיעון).  

 

 

מבנה תוכנית הלימודים במסגרת התוכנית ללימודי "סביבה, חברה ותכנון"

במסגרת התכנית "ללימודי סביבה, חברה ותכנון"  קיימת תכנית לימודים מובנית הכוללת קורסי ליבה העוסקים בהיבטים חברתיים-אנושיים של בעיות הסביבה, קורסי מתודולוגיה הכוללים בין השאר מערכות מידע גיאוגרפיות וחישה מרחוק וקורסים יישומיים בנושאי תכנון סביבתי ועירוני.

מידע מפורט על היקף השעות והקורסים הנדרשים, ראו בידיעון.

 

 

משך הלימודים
במסלול המחקרי והעיוני יסתיימו לימודי התואר השני בתוך שנתיים.

למכסת הלימודים במסלול המחקרי ובמסלול העיוני, ראו פרטים בידיעון .

 

 

בחירת מנחה והגשת הצעת המחקר

תלמידי המסלול הכולל עבודת גמר יבחרו במהלך השנה הראשונה מנחה ונושא ויגישו את הצעת המחקר לעבודת הגמר עד תחילת השנה השנייה ללימודיהם בחוג. הוועדה לתואר שני תעריך את הישגי התלמידים הפונים למסלול המחקרי ותאשר אותה. תלמיד הלומד במסלול המחקרי, אשר התקדמותו אינה עומדת בתנאים להלן, יופנה על-ידי הוועדה לתואר שני למסלול העיוני.

 


מעבר מהמסלול המחקרי למסלול העיוני

1. תלמידים שסיימו שנת לימודים אחת (ולא יאוחר מתום הסמסטר השלישי ללימודים) ולא עמדו בדרישות המפורטות להלן יועברו מהמסלול המחקרי למסלול העיוני

א) חובות שמיעה של 12 ש"ס לפחות בציון ממוצע 85 ומעלה.
ב) הגשת הצעת מחקר לעבודת הגמר, מאושרת על ידי המנחה ועל ידי הוועדה לתואר שני של החוג. הצעה זו תשלח לשיפוט לשני בוחנים.

 

2. לאחר שתי שנות לימודים מלאות יועברו מהמסלול המחקרי למסלול העיוני תלמידים שלא עמדו בדרישות אלה (מעבר להגשת הצעת המחקר ואישורה): 

א) חובות שמיעה של 24 ש"ס לפחות בציון ממוצע 85 לפחות.
ב) הגשת עבודה סמינריונית.

 


מעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי

לאחר שנת לימודים אחת יוכל תלמיד במסלול העיוני להגיש בקשה למעבר למסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר). תנאי המעבר הם: ציון ממוצע של  85 לפחות ב-12 ש"ס לפחות של לימודי שנה א', אישור מנחה המוכן להנחותו בעבודת המחקר לתואר שני.

 

 

מסלול לימודי צבירה לתואר שני

מטרתו לאפשר לתלמידים שבחרו בכך ללמוד בקצב איטי יותר. התלמידים במסלול זה יוכלו לפרוס את הלימודים על פני 4 שנים. תלמידים יוכלו להירשם למסלול הצבירה למשך שנתיים בלבד (במעמד מיוחד וסימול רישום 07). במהלך שנתיים אלה ישלימו התלמידים 50% לפחות ממכסת השעות לתואר המוגדרת למסלול ללא עבודת גמר (16 ש"ס).

לאחר שנתיים במעמד המיוחד יעברו התלמידים למעמד של תלמיד מן המניין ויידרשו להשלים את לימודיהם לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. בנקודת הקבלה למעמד הרגיל, על סמך הישגיהם, קצב התקדמותם והערכת מורי החוג, יוחלט לאיזה מסלול ישויכו - מסלול מחקרי או מסלול עיוני) .

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive