מסלולי לימוד בתואר ראשון

 

1. מסלול דו-חוגי: בו לומדים התלמידים 58 ש"ס (שעות סמסטריאליות) במסגרת החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם. התלמידים במסלול הדו-חוגי יכולים לבחור חוג שני מפקולטות שונות.
 

2. מסלול חד-חוגי: בו לומדים התלמידים 100 ש"ס במסגרת החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם ו-16 ש"ס במסגרת חטיבת השלמה (סה"כ 116 ש"ס). הקבלה למסלול החד-חוגי נעשית עם תום הסמסטר השני ללימודים ומתקבלים אליו תלמידים שהשלימו את כל המבואות בגיאוגרפיה, סטטיסטיקה ו-SPSS  בציון ממוצע של 85 ומעלה, וכן בציון ממוצע של 80 ומעלה בשנת הלימודים הראשונה בחוג הלימודים האחר.
 

3.  מסלול לימודים לסטודנטים מצטיינים

החוג מציע מסלול לימודים למצטיינים המבוסס על תכנית הלימודים הקיימת בחוג. המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים (בעלי ממוצע ציונים 90 ומעלה וראיון קבלה) החל מהשנה השנייה ללימודים בחוג, במסלול החד חוגי או הדו-חוגי, המעוניינים בהמשך לימודים במסלול מחקרי לתארים מתקדמים בתחום. תלמידים במסלול זה ילוו ע"י מנחה מסגל החוג וישתלבו במחקר באחת ממעבדות החוג

מטרת המסלול לקדם מצוינות בחוג ולנתב תלמידים אלה למחקר ולהמשך לימוד לתארים מתקדמים כבר מהתואר הראשון.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive