עיר, סביבה, תכנון

תחום הידע של עיר, סביבה ותכנון- משלב בין הידע החברתי והסביבתי בזיקה לסביבה העירונית. 

תחום המשלב בין ידע חברתי לידע סביבתי בהקשר לתכנון וסביבה עירונית

תחום זה עוסק באתגרים המקומיים והגלובליים המעסיקים את קובעי המדיניות בכל הנוגע לתהליכי עיור מואצים, הזדקנות האוכלוסייה, ניהול משאבים, הטמעה של טכנולוגיה במרחב העירוני, התמודדות עם קונפליקטים ותרחישי אסון.

 

באמצעות עיבוד של נתונים גיאוגרפיים ומרחביים, ניתוח רב-מערכתי של הסביבה הבנויה מבקש תחום ידע מרתק זה להתמודד עם אתגרי העתיד של החברה האנושית.

 

תחום זה נדרש במשרדי ממשלה, ברשויות מקומיות, במערכת הביטחון ובחברות פרטיות לצורך קידום של מדיניות תכנונית חברתית ופיזית. התחומים הנדרשים כיום קשורים לתשתיות: חשמל, מים, תחבורה, תקשורת ותכנון ערים; חברה: תיירות, בריאות; וחקלאות: קרקע, שימושי קרקע וצמחיה.  

 

במסגרת לימודי התואר השני ניתן להשתלם בתחום זה במסגרת "תכנית סביבה, חברה ותכנון". מטרתה של תכנית מובנית זו ליצור שפה משותפת ורב-תחומית בין נושאי סביבה וחברה וליישמה בתחום התכנון. התכנית כוללת קורסי ליבה העוסקים בהיבטים חברתיים-אנושיים של בעיות הסביבה, קורסי מתודולוגיה הכוללים בין השאר מערכות מידע גיאוגרפיות וחישה מרחוק וקורסים יישומיים בנושאי תכנון סביבתי ועירוני. ללימודים בתחום ידע זיקה ויישום גם לדיסציפלינות אחרות  כגון: הנדסה, מדעי הסביבה והמים, ארכיטקטורה, חברה ופסיכולוגיה.  

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive