לימודי תואר שני

לימודי התואר השני בגיאוגרפיה וסביבת האדם הינם לימודי התמחות מתקדמים המכינים את התלמידים למחקר או להיקלטות בשוק העבודה בתחומי התמחותם.

 

תכנית הלימודים בתואר שני משלבת שיעורים מתודולוגיים ועיוניים עם פרויקטים יישומיים סביבתיים

תכנית הלימודים כוללת שיעורים עיוניים ומעשיים, בהם מושם דגש על שילוב בין ההיבטים הפיסיים, האנושיים והחברתיים של הסביבה. החוג מציע אפשרות התמחות בתחומי ידע המצויים בחזית המחקר האקדמי הגיאוגרפי והסביבתי ובמרכזם שלושה תחומי ידע.

 

1. גאו-אינפורמטיקה

תחום זה מתמקד בהתמחות בנושאי מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג -  GIS) וחישה מרחוק. הלימודים בתחום זה מיושמים למגוון תחומי הגיאוגרפיה וכן לתחומים מדיספילינות אחרות כגון: ארכיאולוגיה, גאולוגיה, מודלים של תחבורה, מדעי הסביבה והחקלאות. הלימודים מכשירים את התלמיד לעסוק במקצועות אלו עם סיום לימודיו וכן להמשיך במחקר אקדמי במסגרת תאר שלישי.

הביקוש לבוגרי התחום רב, והוא ניכר בחברות פרטיות המתמחות ב-GIS ובחישה מרחוק וכן במערכות ציבוריות (מוניציפאליות וממשלתיות) וביטחוניות.

 

תעודת התואר השני של תלמידי התכנית תוענק תוך ציון ההתמחות בנוסח:

"תואר שני בגיאוגרפיה וסביבת האדם. התמחות בגיאו-אינפורמטיקה".   

על מהלך תכנית הלימודים, ראו בידיעון 

 

 

2. הסביבה הפיזית

תחום זה עוסק בלימודי התהליכים המתרחשים בסביבה הפיזית וביחסי הגומלין בינהם. במסגרת החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם ניתן להתמקד באחד משני תחומים (או בשילובם עם תחומי ידע אחרים בגיאוגרפיה):

א) אקלים וסביבה: הכוללים  את ענפי הקלימטולוגיה הסינופטית והרגיונאלית, שינויי אקלים, קלימטולוגיה אורבאנית, קלימטולוגיה יישומית ותכנון תואם אקלים.

ב) גאו-הידרולוגיה וקרקע - משאבי מים וקרקע וזיקתם לסביבת האדם.

בוגרי תחום זה יכולים להשתלב בעבודה בתחומי יעוץ סביבתי, תכנון תואם אקלים ובהיבטים אקלימיים-יישומיים, וכן בתחומי שימור מקורות מים, איכות הסביבה והקרקע. תלמידים מצטיינים אף ממשיכים במחקר מתקדם לקראת תאר שלישי גם בשיתוף עם דיסיפלינות אחרות כגון: גאולוגיה, מדעי החקלאות, הנדסת סביבה והנדסה אזרחית.

על מהלך תכנית הלימודים, ראו בידיעון  

 

 

3. סביבה, חברה ותכנון

המעוניינים להתמחות בתחום זה ילמדו במסגרת תוכנית לימודים מובנית, שמטרתה ליצור שפה משותפת ואינטרדיסציפלינרית בין נושאי סביבה וחברה וליישמה בתחום התכנון. התכנית כוללת קורסי ליבה העוסקים בהיבטים חברתיים-אנושיים של בעיות הסביבה. קורסי מתודולוגיה הכוללים בין השאר מערכות מידע גיאוגרפיות וחישה מרחוק וקורסים יישומיים בנושאי תכנון סביבתי ועירוני. הלימודים בתוכנית מכשירים את הסטודנטים להשתלבות בעבודה בתחום התכנון ובממשל המקומי ובגופים האחראים להתוויית מדיניות תכנונית מתחשבת בהיבטי סביבה וחברה.

הכרה בלימודים על ידי איגוד המתכננים:

  1. תלמידי לימודי סביבה, חברה ותכנון, יכולים להירשם לאיגוד המתכננים במעמד חבר-סטודנט כבר עם תחילת הלימודים לתואר שני. עם סיום לימודי תואר שני, הבוגרים יכולים להירשם כחברים באיגוד המתכננים.

  2. בוגרי לימודי סביבה, חברה ותכנון שהשלימו את ליבת לימודי "תכנון עירוני ואזורי" יהיו זכאים להירשם בפנקס המתכננים ,בכפוף להמצאת גיליון ציונים ולשיקול דעת איגוד המתכננים.

תעודת התואר השני של תלמידי התכנית תוענק תוך ציון ההתמחות בנוסח:

"תואר שני בגיאוגרפיה וסביבת האדם. התמחות בנושא סביבה, חברה ותכנון".   

 על מהלך תכנית הלימודים, ראו בידיעון  

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive