מידע למועמד: הלימודים בחוג - כללי

הלימודים בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם מקנים ידע בתחומי הגיאוגרפיה הקלאסית והמודרנית בדגש על סביבת האדם,  במטרה להכשיר את בוגרי החוג לשימור,  תכנון ופיתוח סביבה זו.

שילוב בין תחומי ידע, דגש בלימוד ויישום היבטים מתודולוגיים ותכנוניים לצורך מחקר סביבתי

הלימודים משלבים בין תחומי ידע כמו גם היבטים פיסיים, חברתיים,תרבותיים,  היסטוריים וכלכלייםעומדים במרכזה של הפעילות המחקרית והלימודית בחוג. דגגש מיוחד ניתן ללימוד ויישום היבטים מתודולוגיים ותכנוניים לצורך מחקר סביבתי, וללימוד כלים מודרניים ומעשיים לניטור ואפיון הסביבה כגון חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות (GIS).

 

תנאי הקבלה (לתואר ראשון ושני)  הינם על פי תנאי הקבלה הכלליים הנהוגים בפקולטה למדעי הרוח.

משך הלימודי המקובל הינו: לתואר ראשון  שלוש שנים; לתואר שני  שנתיים.

 

אפשרויות תעסוקה:

עם סיום הלימודים, משתלבים בוגרי החוג בתפקידים רבים במגזר הציבורי והפרטי:

בתחום התכנון העירוני והאזורי במשרדי תכנון פרטיים וממשלתיים בעיריותמנהל מקרקעי ישראל וקק"ל;

בפיתוח ויישום של מערכות מידע גיאוגרפיותמערכות מיפוי ממוחשב וחישה מרחוק בגופים כגון המרכז למיפוי ישראל, מערכת הביטחוןרשויות מקומיות וחברות פרטיות;

ייעוץ סביבתימחקר ועבודות שטח במגזרים שוניםציבוריים ופרטייםכגון המשרד להגנת הסביבהעמותות סביבתיות, משרדי תכנון וחברות פרטיות

בהוראה והדרכה במסגרות חינוך שונות;

וכמובן בהמשך מחקר במסגרת לימודים לתארים מתקדמים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive