הסביבה הפיסית: אקלים ומים

ענף זה בגיאוגרפיה מטרתו להכיר ולהבין תהליכים פיסיים בכדור הארץ, תוך התמקדות במרכיבי הנוף הטבעיים ומעצביו ובהיבטים של אקלים וסביבה והשפעתם על הסובב האנושי.

תחום העוסק בתהליכים פיסיים בכדור הארץ, תוך התמקדות במרכיבי הנוף הטבעיים ומעצביו ובהיבטים של אקלים וסביבה

תחום מרכזי הנחקר ונלמד בחוג הינו הידרוכימיה והידרוגיאולוגיה, העוסקים בחקר הסעת מזהמים, גורלם הפיסיקלי-כימי בסביבות מימיות שונות וכן מציאת פתרונות הנדסיים-כימיים לסילוק מזהמים אלו ממקורות המים. התחום מבוסס על לימוד ומחקר שדה בנוסף לביצוע אנליזות כמותיות וניסויים במעבדת המחקר ההידרוכימית. המטרה הינה להציע תשובות מבוססות מחקר אמפירי לבעיות סביבתיות מגוונות הן ברמה המקומית והן ברמה הגולבלית.

 

בתחום האקלימי, מתמקדים המחקר וההוראה בנושאי הקלימטולוגיה הסינופטית והרגיונאלית, שינויי אקלים, קלימטולוגיה אורבאנית, קלימטולוגיה יישומית ותכנון תואם אקלים. אלה משלבים היבטים תיאורטיים ויישומיים והשלכותיהם על הסביבה. לדוגמה, מחקרים קלימטולוגיים-סינופטיים של מערכות מזג האוויר והיווצרותן תוך התמקדות באגן הים התיכון ובלבנט, פיתוח מודלים סטטיסטיים לחיזוי משתנים שונים כגון עומס חום, טמפרטורה ועוד, מחקרים הבוחנים מגמות שינוי במשטרי הטמפרטורה, המשקעים, הלחות ועומס החום באזורנו והקשרם לגורמים סינופטיים ולתנודות אקלימיות בקנה המידה הגלובלי, חקר "אי החום העירוני" והקשרו לתנאים הסינופטיים ולמשטר הרוח. מחקרים נוספים עוסקים בהיבטים מטאורולוגיים של זיהום אוויר, תוך שילוב שתי הגישות של "אקלים לסביבה" ו"סביבה לאקלים".  

 

במסגרת ההוראה והמחקר משולבים התחום הפיסי ותחומי חברה ותכנון, לדוגמה, בחינת היבטים אקלימיים וסביבתיים בתכנון שטחים פתוחים, בדגש על הנוחות התרמית בפארקים עירוניים וחקר הגורמים האקלימיים והאנושיים (אנתרופוגניים) המשפיעים עליה.   

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive