גיאו-אינפורמטיקה וחישה מרחוק

תחום הידע של גיאו-אינפורמטיקה (Geoinformatica) - מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג- (GIS וחישה מרחוק- משלב בין טכנולוגיות חדשניות ליצירה, שמירה, עיבוד והצגה של מידע מרחבי לבין הידע הגיאוגרפי והסביבתי.

שילוב בין טכנולוגיות חדשניות ליצירה, שמירה, עיבוד והצגה של מידע מרחבי לבין הידע הגיאוגרפי והסביבתי

מערכת גיאו-אינפורמטיקה נחוצה כיום במשרדי ממשלה, ברשויות מקומיות, במערכת הביטחון ובחברות פרטיות לצורך ניהול תשתיות וניטור הסובב במצבי אסון ורגיעה ובמחקר חובק נושאים. התחומים הנדרשים כיום קשורים לתשתיות: חשמל, מים, תחבורה, תקשורת ותכנון ערים; חברה: תיירות, בריאות; וחקלאות: קרקע, שימושי קרקע וצמחיה. נחיצות זו הולכת וגוברת ובהתאם לכך גובר גם הביקוש לכוח אדם מיומן מתאים ובעל השכלה אקדמית רלוונטית.

לימודי תחום הגיאואינפרמטיקה בחוג, הן בתואר הראשון והן בשני, באים להקנות השכלה אקדמית יישומית בהיבטים שונים הקשורים לאיסוף, ניהול, ניתוח וייצוג של מידע גיאוגרפי.

מסלול התמחות בגיאואינפורמטיקה לתואר שני, אושר החל מסמסטר ב' תשע"ה (רשאים להצטרף למסלול תלמידים שהחלו לימודיהם בשנת תשע"ד)

תמחות בגיאו-אינפורמטיקה במסגרת התואר השני מכשירה את התלמידים לתכנון, בנייה וניהול של מערכת גיאו-אינפורמטיקה בפרקטיקה הפרטית ובמחקר. תוכנית הלימודים בגיאו-אינפורמטיקה כוללת הקניית מיומנויות במערכות מידע גיאוגרפיות ובחישה מרחוק וקורסים מתקדמים ובהם: הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות, עיבוד תמונה בחישה מרחוק וחישה מרחוק היפרספקטרלית. בנוסף כולל תחום ידע זה קורסים בהם מיושמים כלים וגישות בחקר הסביבה הפיזית והסביבה העירונית ובתכנון עירוני וסביבתי.

הלימודים בגיאו-אינפורמטיקה מיושמים גם בתחומים מדספלינות אחרות  כגון: רפואה, הנדסה, ארכיאולוגיה, גאולוגיה, מדעי הסביבה והחקלאות. 

את דרישות ומבנה תוכנית ההתמחות בתואר שני - ניתן למצוא כאן.  

על פי תקנות האוניברסיטה רשאים להירשם לתוכנית רק תלמידים שהחלו את לימודיהם משנת תשע"ד ואילך.

תלמידים המעוניינים לכוון את לימודיהם למסלול גיאואינפורמטיקה ומעריכים שיעמדו בדרישות התוכנית מתבקשים להירשם במזכירות החוג. 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive