מסלול מצטיינים בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם

מטרות המסלול
המסלול מיועד לקבוצה נבחרת של תלמידים מצטיינים בעלי עניין בהיבטים המחקריים של הגיאוגרפיה. מטרתו לקדם מצוינות בחוג ולנתב תלמידים אלה למחקר ולהמשך לימוד לתארים מתקדמים בחוג כבר מהתואר הראשון.
 

אוכלוסיית היעד

המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים החל מן השנה השנייה ללימודים בחוג, במסלול החד חוגי או הדו חוגי המעוניינים בהמשך לימודים במסלול המחקרי (תואר שני ושלישי) בתחום.

סטודנטים במסלול המצטיינים ישולבו במעבדות המחקר הפועלות בחוג. ההשתתפות של הסטודנט במעבדה תחשוף אותו למחקרים פעילים, כולל התנסות מעשית. השתתפות הסטודנט במסלול, תלווה בהנחיה של אחד מחברי הסגל.

חבר הסגל יהיה אחראי להשתלבותו במסגרת אחת מן המעבדות בחוג וישמש כמנחה אישי במהלך שנה ב' ו-ג'.

השתתפות במסלול כוללת:

1. מלגת לימודים חד-פעמית.

2. קורסים ייחודיים לתלמידי התכנית.

3. השתלבות במעבדות המחקר בחוג בהנחיה אישית של חבר סגל.

4. השתתפות בקורסי בחירה מן הפקולטות השונות באוניברסיטה בהתאם להמלצת המנחה האישי.

5. השתלבות בקורסים של תואר שני בשנה השלישית ללימודים.
 
 

תנאי קבלה

מועמדים למסלול הם סטודנטים בעלי ממוצע ציונים 90 ומעלה בתום השנה הראשונה ללימודים.

תלמידי המסלול ייבחרו על ידי ועדת הקבלה של התכנית, על סמך ציונים של שנה ראשונה, המלצות המרצים וראיון אישי.

 

מסגרות הלימודים

מסלול המצטיינים הינו תכנית לימודים תלת שנתית מלאה, המבוססת על תכנית הלימודים הקיימת בחוג במסלול החד חוגי ובמסלול הדו חוגי. היא כוללת היצע רחב ומגוון של קורסים מתוך החוג וקורסים ייחודים לתלמידי התכנית.
תלמידי מסלול המצוינות במסלול החד חוגי ילמדו קורסים ייחודיים להם, בהיקף של 4 ש"ס כ"א: תלמידי המסלול החד חוגי ילמדו 3 קורסים (היקף של 12 ש"ס) ותלמידי המסלול הדו-חוגי , 2 קורסים (8 ש"ס). שעות אלה יקוזזו ממכסת שיעורי הבחירה.
כמו כן, יוכלו תלמידי המסלול להמיר שיעורי בחירה נוספים בשיעורים מכלל הקמפוס (באישור המנחה).
 

 

תנאי מעבר משנה לשנה

המסלול מחייב שלוש שנות לימודים מלאות וסיום התואר במסגרת זמן זו. בנוסף, סטודנטים אשר משתתפים בו  נדרשים לעמוד בתנאים הבאים:

1. ממוצע 90 ומעלה (במסלול המצטיינים הדו חוגי, ועדת הוראה תשקול בחיוב ממוצע מעבר נמוך מ-90 בחוג הנוסף ובלבד שלא ירד מתחת לממוצע 85).

2. המלצה על המשך השתתפות במסלול של חבר הסגל המשמש כמנחה האישי.

 

תכנית לימוד מפורטת וקורסים ייחודיים:

הקורסים הייחודיים למסלול יינתנו על ידי סגל ההוראה בחוג.

 
רשימת הקורסים הייחודיים למסלול חד חוגי ודו חוגי*
 
חד חוגי

שנה ב' עקרונות בבניית פרויקט מחקר (שנתי, 4 ש"ס)

שנה ג' פרויקט מחקר עיוני-יישומי   (שנתי, 4 ש"ס)

פרויקט מחקר עיוני-יישומי   (שנתי,  4 ש"ס)

 

דו-חוגי

שנה ב' עקרונות בבניית פרויקט מחקר (שנתי, 4 ש"ס)

שנה ג' פרויקט מחקר עיוני-יישומי א' (שנתי, 4 ש"ס)

*כל הקורסים הם בהנחיה אישית.
 
 
פירוט תוכן הקורסים הייחודיים למסלול
 
  • עקרונות בבניית פרויקט מחקר
הקורס עוסק בלימוד עקרונות היסוד לגיבוש חקר של בעיה גיאוגרפית. הקורס מתמקד בהכרה וניסוח של בעיות מחקר ובתכנון מערך מחקר, כולל: הגדרת שאלות מחקר, הגדרת יחידת החקירה המרחבית ותיחום אזור המחקר, הגדרת אוכלוסיית המחקר, עקרונות איסוף נתונים, שיטות איסוף נתונים, שיטות מעבדה ושדה לביצוע מחקר ותקפותו.
דרך הלימוד: הנחיה אישית במעבדה. להנחיה יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הבעיה הנחקרת.
דרישות הקורס: הגשת דו"חות ביניים ודו"ח מסכם.
 
  • פרויקט מחקר עיוני-יישומי א'
מטרות הקורס התמודדות עם סוגיה מחקרית. במסגרת הקורס ייעשה שימוש בידע ובמיומנויות שנרכשו בקורס עקרונות בניית המחקר. התלמיד ישתלב בתוך צוות מחקר במעבדה, ויבצע מחקר עיוני-יישומי, בו יתמודד עם בעיית המחקר ואזור המחקר, הגדרת המתודולוגיה המחקרית ואיסוף נתונים בעבודת שדה, ניתוח ממצאי המחקר ולבסוף הגשת המלצות המחקר.
דרך הלימוד: פרויקט מעשי בהנחיה אישית. לשיעורים ולפרויקט יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושא הנלמד.
דרישות הקורס: הגשת דו"חות ביניים ודו"ח מסכם.
 
  • פרויקט מחקר עיוני-יישומי ב'

בדומה לפרויקט יישומי א' אבל בתחום שונה. בנוסף ובהתאם לפרויקט המחקר, וליכולת של הסטודנט תיתכן שותפות בכתיבת המאמר יחד עם מנחה ואנשי צוות נוספים במעבדה.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive