קבוצת מחקר אקלימי-סביבתי

ראש היחידה: פרופ' הדס סערוני

תפרוסת הטמפרטורה באגן הים התיכון בארועי גלי חום קיציים - ממחקרי היחידה

המחקרים בתחום משלבים היבטים תיאורטיים ויישומיים במגוון תחומי האקלים והסביבה הכוללים:

 

מחקרים קלימטולוגיים-סינופטיים של מערכות מזג האוויר והיווצרותן, תוך התמקדות באגן הים התיכון ובלבנט. לדוגמא, מחקר הבוחן את האבולוציה של שקעי אגן הים התיכון, "יחסי הורות" בין שקעי אב, לשקעי בן ונכד והמבנה הפנימי של השקעים. מחקר נוסף בוחן מאפיינים קלימטולוגיים של פרקי יובש בעונה הגשומה ותרחישים להתפתחותם. בתחום הקלימטולוגי-סינופטי משלבים שיטות של downscaling סטטיסטי באמצעותן מפתחים מודלים סטטיסטיים להערכת יכולת החיזוי של משתנים אטמוספריים בסקאלה סינופטית לחזות תנודות בטמפרטורה ובעומס החום.

 

קלימטולוגיה של שינויי אקלים - תחום שנמצא במרכז השיח העולמי והמקומי. המחקרים בוחנים מגמות שינוי במשטרי הטמפרטורה, המשקעים, הלחות ועומס החום והקשרם לגורמים סינופטיים ותנודות אקלימיות בקנה המידה הגלובלי.

 

היבטים סביבתיים של אקלים- תחום זה כולל מחקרים בנושא אקלים העיר, תוך התמקדות בתופעת "אי החום העירוני" והקשרה לתנאים הסינופטיים ולמשטר הרוח. יש להדגיש כי בשטחי המטרופולינים הגדולים אי החום העירוני הינו גורם המגביר את ההתחממות המאפיינת את הרגיון כחלק מן המגמה הגלובלית והרגיונלית וגורם להחמרה בתנאי אי הנוחות, הגברת צריכת האנרגיה למיזוג וכתוצאה מכך מעצים את אי החום.  מחקרים נוספים עוסקים בהיבטים מטאורולוגיים של זיהום אוויר, כאשר היחידה מתמקדת כעת בנושא זיהום חלקיקי במפרץ חיפה - מחקר המשלב את שתי הגישות של "אקלים לסביבה" ו"סביבה לאקלים" ובוחן תנאים סינופטיים ומשטר רוחות באירועי זיהום אוויר חלקיקי שחלקו "טבעי", דהיינו סופות אבק, וחלקו אנתרופוגני.

 

מחקרים משותפים עם המעבדה לעיצוב עירוני עוסקים בבחינת היבטים אקלימיים וסביבתיים בתכנון שטחים פתוחים, בדגש על הנוחות התרמית בפארקים עירוניים והגורמים האקלימיים ואנתרופוגניים המשפיעים עליה.   

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive